Skip to content

Ysgol Penrhiwlas

Agored 1878
Ystafell Ddosbarth (Dyddiad Anhysbys)
Ysgol Penrhiwlas, 1914