Skip to content

World War II

Cwymerwch o https://ww1.wales/post-ww2-war-memorials

Tudur Samuel Thomas, Gynnwr, 1796246, Magnelwyr Brenhinol. Ganed Tudor ger Sanclêr ar 1 Mawrth 1910, yn fab i Samuel a Mary Thomas. Magwyd ef yn Aberdâr yn dilyn marwolaeth gynnar ei dad, gan fod ei rieni mam wedi symud yno i weithio, ond dychwelodd i Sir Gaerfyrddin, a byw gyda’i wraig Maria yn Felinfach, Talog. Ymunodd Tudor â’r Magnelwyr Brenhinol yn dilyn dechrau’r rhyfel a chychwynnodd i’r Dwyrain Pell gyda Chatrawd Gwrth-Awyrennau Ysgafn 48, y Magnelwyr Brenhinol o Afon Clyde ar 6 Rhagfyr 1941, gan deithio i Batavia, Java. Ymosododd y Japaneaid ar Java ar 28 Chwefror 1942 ac yn dilyn brwydro trwm arwyddodd Comanderiaid y Cynghreiriaid y ddogfen ildio ar 12 Mawrth. Cymerwyd Tudor yn garcharor gan y Japaneaid yn ystod yr ymgyrch fer hon yn India’r Dwyrain Iseldireg ac fe’i cludwyd yn ddiweddarach i Japan, lle defnyddiwyd y carcharorion fel llafur gorfodol, o ganlyniad i ddiffyg gweithlu Japaneaidd. Bu farw mewn Gwersyll Carcharorion Rhyfel yn Omine, Nagasaki, ar 9 Ionawr 1943, yn 32 oed. Claddwyd ei weddillion yn wreiddiol ger ei wersyll ond yn 1946 fe’u hail-gladdwyd ym Mynwent Ryfel Yokohama.