Skip to content

Pobl

David Thomas (yn dal yn fyw). Preswylydd Talog. Dysgwr Cymraeg y flwyddyn 2021 ac aelod o’r Orsedd (2022) .
David Thomas, Dysgwr y Flwyddyn

Eddie Turner (dal yn fyw). Preswylydd Talog. Priododd Mair Phillips yn 1956 a symudasant i fyw gyda’i fam-yng-nghyfraith yn Nhalog. Ganed tad Mair, Gomer Phillips, yn Sarnau, Talog. Roedd ei thaid yn gowper ac yn rhedeg tafarn y Castle Inn. Roedd Gomer ac o leiaf un brawd yn llwyrymwrthodwyr. Darparodd lawer o’r wybodaeth ar gyfer y swyddi canlynol:
Dathlu 100 mlynedd o Neuadd Dalog
Siop Talog
Capel Bethania
Mair Davies, Baptist Missionary
Helyntion Beca

Yr Athro Henry Harford Williams (1931 – 2018). Cyfarwyddwr Sefydlu’r Brifysgol Agored yng Nghymru. Wedi’i eni ym Meidrim, daeth yn wyddonydd amlwg, yn arbenigwr mewn parasitoleg pysgod. Claddwyd ef yng Nghapel Bethania yn 2018.
Mynwent a Phlaciau Coffa Capel Bethania

Emily Philips (1896 – 1911).
Achos Ymlyniad Emily Phillips, Talog. Sgandal Edwardaidd yn Sir Gaerfyrddin

John Davies (1891 – 1965). Master Farrier.
Ble canodd yr Einvil am y tro cyntaf i John Davies, pencampwr ffarier Prydain Fawr bum gwaith?

Thomas Richard Thomas (), siopwr, Siop Talog. Ym 1914 rhoddodd fenthyg £40 i Bwyllgor yr Eisteddfod i brynu a storio pabell fawr (oddeutu £11,614.73 yn 2021). Ym 1920 trefnodd TR Thomas gludiant o orsaf Cynwyl Elfed y cwt cyn-fyddin a ddaeth yn Neuadd YMCA yn Nhalog.
100 Mlynedd o Neuadd Talog

Mair Davies (1895 – 1970). Cenhadwr gyda’r Bedyddwyr, yn byw ym Mhant Dwrgans, Talog.
Mair Davies, Cenhadwr y Bedyddwyr

Gwilym Wilkins ( ). Diacon y Capel, ac arweinydd cor Capel Bethania.
Mynwent a Phlaciau Coffa Capel Bethania

Gwynfor Phillips ( ). Diacon y Capel ac Ysgrifenydd. Hanesydd Talog
Thomas Thomas – gweledigaeth a menter
Mynwent a Phlaciau Coffa Capel Bethania

Thomas Thomas (). Siopwr.
Thomas Thomas – gweledigaeth a menter
Siop Talog
Helyntion Beca
Mynwent a Phlaciau Coffa Capel Bethania

John Harries (). Melinydd.
John Harries, Melin Talog
Helyntion Beca

Jacob Jones ( ). Perchennog tir. Cytunwyd i rentu tir ar gyfer Capel Bethania.
Capel Bethania
Mynwent a Phlaciau Coffa Capel Bethania

John Howell (). Llawfeddyg.
John Howell, 1781 – 1819. Llawfeddyg yng Nghwmni India’r Dwyrain