Skip to content

Mynwent a Phlaciau Coffa Capel Bethania

Mae ychydig o’r cerrig beddi a’r placiau coffa i’w gweld yng Nghapel Bethania.

Thomas Thomas, 1854 a’i deulu

Er coffadwriaeth am Thomas Thomas masnachwr Talog o’r Plwyf hwn yr hwn a fu farw Ion 19 1854 yn 41 oed Hefyd Margaret ei wraig a fu farw Ion 27 1854 yn 39 oed Hefyd David eu mab a fu farw Ion 5 1854 yn 15 oed Hefyd Mary eu mherch a fu farw Chwef 10 1854 yn 17 oed

Edrych ar orchwyl DUW canys pwy a all unioni y peth a gam modd efe

Dau o’r cerrig beddi ar gyfer aelodau o’r teulu Jones, Rhydygarregddu, Talog

Placiau i Gwilym Wilkins a Gwynfor Phillips yng Nghapel Bethania

Athro Henry Harford Williams

Wedi’i fagu ym Meidrim, astudiodd ym Mhrifysgol Aberystwyth a daeth yn wyddonydd amlwg, gan arbenigo mewn parasitoleg pysgod. Yn ôl ei deulu “Roedd yn ddyn gweithgar, gyda nifer o ddiddordebau, ac ni wyddai pryd i gymryd hoe o’i gwaith. Ar ddiwedd diwrnod caled o waith, byddai’n aml yn dweud ei fod wedi’i gorwneud hi: “Dw i wedi’i gorwneud i”