Skip to content

Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Dawnswyr Talog

Gallwch ddysgu am Ddawnswyr Talog, un o grwpiau dawnsio gwerin mwyaf blaenllaw Cymru, ar eu gwefan drwy glicio yma

Mae dawnswyr Dawnswyr Talog yn berfformwyr profiadol ac wedi mynychu amrywiaeth o ddigwyddiadau gan gynnwys cyngherddau, nosweithiau cymdeithasol ac elusennol, gwyliau a thwmpath neu ceilidh traddodiadol Cymreig. Os hoffech weld Dawnswyr Talog yn perfformio yn eich digwyddiad cysylltwch â nhw neu ewch i’w tudalennau cyfryngau cymdeithasol ar Facebook a Twitter: @talogwerin

Llongyfarchiadau Dawnswyr Talog! Parti Dawnsio Gwerin, clip fideo BBC: Dawnswyr Talog