Skip to content

Doedd dim llawer o draffig …

Mae cyn-breswylydd Talog yn cofio, pan symudodd i’r ardal ryw 30 mlynedd yn ôl, nad oedd llawer o draffig drwy’r pentref. Arferai rhai plant linynnu rhwyd ar draws y ffordd i’r pympiau petrol i chwarae tenis. Mae’r arfer hwn bellach wedi diflannu…. oherwydd cynnydd mewn traffig, ac mae’r “plant” bellach yn oedolion.